Program do edycji danych MySQL

Czas na drugą aplikację ze stajni MySQL – mysql-query-browser. Aby w Ubuntu 8.10 zainstalować wystarczy wydać polecenie
sudo apt-get install mysql-query-browser
Program korzysta z tych samych ustawień połączeń do bazy, co mysql-admin, nie trzeba tego drugi raz wprowadzać.

Po uruchomieniu i wybraniu schemy pokazuje się nam ekran w tabelami dostępnymi w bazie (prawy panel). Po dwukliku na nazwę tabeli pokazują nam się dane zapisane w tej tablicy:

Dane zawarte w tablicy można modyfikować zarówno poprzez polecenie UPDATE SQL’a, jak i graficznie poprzez odblokowanie rekordu „Start editing” i zmianę danych na sposób „MS_Accessowy” – potem wystarczy tylko odesłać rekord poprzez „Apply changes” i dane mamy zmienione. Jak wynika z testu nie ma problemu z pl_literami. Narzędzie daje dostęp do stored procedure czy też innych bardziej zaawansowanych funkcje baz danych. Już widzę, że obok mysql-admin będę często tego używał.
Narzędzie, podobnie jak poprzednio wymienione jest na licencji GPL.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.