Arkusz kalkulacyjny Calc w służbie Apache

Jakiś czas temu napisałem artykuł, w którym opisałem jak można wykorzystać arkusz kalkulacyjny (OpenOffice Calc) do tworzenia skryptów bazodanowych SQL. Dziś ciąg dalszy – Calca można użyć do wspomagania analizy logów. Jako przykład użyję log z serwera Apache2, o standardowym układzie informacji zapisywanej w logu. Zaczynamy od otwarcia arkusza kalkulacyjnego OpenOffice, wybieramy z menu Otwórz. Pokaże nam się następujące okno: Na tym ekranie wybieramy plik do otwarcia i rozwijamy menu „Typ pliku”, wybieramy „Tekst CSV – txt,csv,xls”. Pokaże nam się kolejny ekran, na którym wybieramy kolejne opcje: Jako opcje znaku rozddzielonego zmieniamy z tabulatora na spacje i naciskamy Ok. W arkusz załadują nam się dane w arkusz. Często analizie poddaję duże i skomplikowane pliki logów. Aby łatwiej było przeglądać dane warto użyć filtrów, rozpoczynając od najprostszego Autofiltra – Dane->Filtry->Autofiltr. Na początek zgódźmy się, aby pierwszy wiersz stał się nagłówkiem tabeli. Wówczas przy każdym polu w pierwszym wierszu pokażą się z prawej strony pola strzałeczki, które służą do rozwinięcia listy wartości według której można przefiltrować dane. Można filtrować według jednej kolumny lub wielu. Kolumny według który odbyło się filtrowanie oznaczone są niebieskimi strzałkami, zamiast czarnej. Jak na załączonym zrzucie ekranu:

Po raz kolejny okazuje się, że arkusz kalkulacyjny to bardzo proste w użycie i praktyczne narzędzie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.