Kod z pracy (1)

W pracy programuję bazy danych Oracle, używając języka PL/SQL. Ostatnio realizowałem zadanie, w ramach którego był do zakodowania pewien algorytm. W tym algorytmie potrzebowałem miedzy innymi dwóch danych związanych z datami. Poniżej rozwiązania:

  • liczba dni w danym roku kalendarzowym
    l_rok_dni:= To_Number(To_Char(To_Date('3112' || To_Char(l_data_wyc, 'YYYY'),'DDMMYYYY'),'DDD'));
    gdzie l_rok_dni jest typu NUMBER, a l_data_wyc typu DATE
  • sprawdzenie, czy dany dzień (DATE) jest ostatnim dniem swojego miesiąca
    IF l_data_wyc = Last_Day(l_data_wyc) THEN

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.