Ubuntu: adapter USB-Bluetooth

Pod Ubuntu 7.10 bezproblemowo działa Belkin F8T012ej1, jako adapter Bluetooth podłączany do portu USB. Przed podłączeniem adaptera należy dodać linie do pliku blacklist „sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist” dodatkową linię na koniec o treści „blacklist pegasus”. Teraz wystarczy klucz USB podłączyć. Aby zainicjować urządzenie trzeba wydać polecenia:

 sudo hciconfig hci0 up    #podniesienie interfejsu Bluetooth hcitool scan         #skanowanie otoczenia w poszukiwaniu urządzeń Bluetooth sudo l2ping 00:xx:00:xx:00:xx #pingowanie urządzenia o adresie 00:............ sdptool search DUN      #poszukiwanie modemów na Bluetooth

Wkrótce napiszę nową wersję pGPRS, która będzie potrafiła obsługiwać połączenia z Internetem nawiązywane poprzez telefon z Bluetoothem.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.