Lepszy niż Chuck ;-)

Linus Torvalds może uruchomić 'kill -9' i zabić Chucka Norris.

Linus Torvalds nie zaprojektował Linuksa aby uruchomić go na i386. Intel zaprojektował i386 aby uruchomić na nim Linuksa.

Linus Torvalds nie używa GCC. On pisze od razu binarkę.

Źródło: http://www.freewebs.com/linusfacts/english.htm

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.