jKatalog wersja 0.7 – dalsze zmiany

Jeśli w trakcie dodawania nowej płyty do archiwum jKatalog pracuje niepokojąco długo, to warto sprawdzić przyczynę takiego zachowania. W tym celu należy otworzyć konsolę/terminal/wiersz poleceń i będąc w katalogu z jKatalogiem wydać polecenie java -jar jKatalog.jar. Jeśli w trakcie pracy programy na konsoli pokaże się podobny komunikat: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space to należy:

  • z katalogu USER_HOME/.jKatalog/bdfile/ usunąć ostatnio dodane pliki
  • program uruchomić z linii poleceń za pomocą java -jar -Xms32m -Xmx128m jKatalog.jar
  • jeśli teraz program kataloguje prawidłowo, to należy zmienić wpis w pliku jKatalog oraz jKatalog.bat z "java -jar jKatalog.jar" na "java -jar -Xms32m -Xmx128m jKatalog.jar"

Nadal na warsztacie jest wersja 0.7. Do rzeczy opisanych tutaj dojdzie kilka następnych:

  • Program będzie lepiej potrafił poinformować, jakiego typu błąd wystąpił – większość błędów będzie prezentowana w oknie komunikatu, a nie tylko jak dotychczas w konsoli systemowej
  • Nowy sposób podawania punktu, gdzie płyta znajduje się w systemie. Oprócz dotychczasowego text_boxa, gdzie można będzie wpisać ścieżkę, będzie także rozwijana lista z dostępnymi napędami. Dla okien będą tam litery od A do Z, dla Linuksa ścieżki do katalogów zamontowanych w /media/, a dla MacOSX ścieżki do katalogów w /Volumes/. To co będzie wpisane w dotychczasowym text_boxie bedzie nadrzędne w stosunku do listy rozwijanej, jesli text_box bedzie pusty brana będzie lista. jKatalog07
  • Program po raz pierwszy będzie w stanie zareagować na nieprawidłowy format pliku, przechowującego dane o płycie. W przypadku gdy parsując plik stwierdzi, że format jest nieprawidłowy wyświetli komunikat gdzie szukać błędu: jKatalog07 Najprostszym wtedy rozwiązaniem będzie usunięcie pliku o podanej nazwie z USER_HOME/.jKatalog/bdfile/

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.