jKatalog wersja 0.6

Jestem w trakcie pisania kolejnej wersji jKatalogu, teraz oznaczonej numerkiem 0.6. Właściwie kod już jest napisany, teraz zostają tylko dość żmudne testy. Zmiany będą spore, program będzie przechowywał w swojej „bazie”:

  • informacje o pliku mp3 zawarte w tagu ID3, takie jak nazwa artysty/tytuł utworu/nazwa albumu
  • miniatury grafik (JPEG, PNG, GIF) oraz informacje o plikach graficznych czyli typ, rozdzielczość
  • aby wyszukiwać można wpisać szukany fragment i nacisnąć „enter”
  • przy dodawaniu nowej płyty do katalogu sprawdzane jest czy płyta jest w napędzie oraz czy podana została nazwa płyty. W razie braku któregoś użytkownik dostaje komunikat i działanie jest przerywane.
  • usunięcie kilku mniejszych bugów

Dostęp do tych danych będzie dostępny w zakładce przeglądania płyt. Po kliknięciu na plik, o którym przechowywane są dodatkowe informacje, z prawej strony pokazana zostanie miniatura i dodatkowy opis.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.